Rouw

Wat is rouw?

Na een ingrijpend verlies is de balans vaak zoek, je emoties kunnen alle kanten op gaan: van verdriet en onmacht naar boosheid, schaamte en misschien ook schuldgevoelens. Al die emoties kunnen verwarrend zijn. Misschien weet je zelf niet meer goed wie je bent en wat je belangrijk vindt in het leven. Wat ooit belangrijk was, voelt nu misschien niet meer zo. Je ervaart dat je uit evenwicht bent. En misschien vind je het daardoor moeilijk de draad van het leven weer op te pakken zoals je omgeving je adviseert. Hoe doe je dat? Hoe pak je “de draad” weer op? Hoe kan je weer toekomstperspectief zien?

Allerlei vragen en emoties kunnen je bezighouden als je te maken hebt met verliezen.

Voorbeelden van verlies:

• natuurlijk overlijden van een dierbare
• zelfdoding van een dierbare
• verlies van gezondheid door een (chronische) ziekte en/of handicap
• een kind met een beperking en daardoor verlies van dromen/toekomstbeeld
• verlies van verwachtingen door bijvoorbeeld ongewenste kinderloosheid
• dementie van een partner of ouder
• verlies van werk

zie ook: levend-verlies

Waarom rouwtherapie?

Door het verlies kom je in een rouwproces en hoe dat rouwproces verloopt is voor iedereen anders. Belangrijk in dit proces is zicht krijgen op wat jij nodig hebt; het helpt je leren leven met het verlies. Inzicht in je eigen rouwproces zorgt voor een nieuwe balans. Als rouwtherapeut help ik je om op verhaal te komen. Door mijn begeleiding krijg je inzicht in jouw rouwproces. Samen gaan we op zoek naar de betekenis van hetgeen je bent verloren, zodat je je in staat voelt verder te leven met je verlies. Wie ben jij, zonder hetgeen of diegene die je lief had.